Atelier  |  Portfólio de maquetas  |  Contactos  |  Mapa de conteúdos

1/5000 a 1/1000 1/500 1/200 1/100 1/50 a 1/20 Outras escalas

Baixa Pombalina,  Lisboa


Maqueta

2006 1/500 Estudo

Cliente

Câmara Municipal de Lisboa

Maquetas: Baixa Pombalina. Lisboa (figura 1)
  1  |  2  |  3  |  índice